Ù�راخوان جÙ"یقه‌ زردها برای هجوم مردم به بانک‌ها Ùˆ خارج کردن دارایی‌ها / دوÙ"ت ترامپ در تعطیÙ"ÛŒ رکورد زد / 4 Ù…ÛŒÙ"یارد دÙ"ار خسارت در 23 روز! Û±Û³Û¹Û·/Û±Û°/Û²Û² | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانÙ�راخوان جلیقه‌ زردها برای هجوم مردم به بانک‌ها Ùˆ خارج کردن دارایی‌ها / دولت ترامپ در تعطیلی رکورد زد / ۴ میلیارد دلار خسارت در ۲۳ روز! Û±Û³Û¹Û·/Û±Û°/Û²Û²


در آستانه نهمین شنبه سیاه ات�اق ا�تاد
�راخوان جلیقه‌ زردها برای هجوم مردم به بانک‌ها و خارج کردن دارایی‌ها
   Û±Û³Û¹Û·/Û±Û°/Û²Û²
معترضان جلیقه زرد دیروز در نهمین ه�ته اعتراضات خود به خیابان‌ها آمدند. آنها همزمان از مردم �رانسه خواستند برای مقابله با ماکرون دارایی‌های خود را از بانک‌های کشور بیرون بکشند.

معترضان به سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری �رانسه، علیرغم هشدار مقامات دولتی، برای ن�همین ه�ته متوالی به خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای بزرگ �رانسه سرازیر شدند. روز جمعه �رانس پرس به نقل از معترضان جلیقه زرد نوشته بود که آنها از طر�داران خود خواسته‌اند در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت، ذخایر مالی خود را از بانک‌های این کشور خارج کنند.
به گ�ته یکی از معترضین، هد� از این اقدام، توسل به ابزارهای قانونی برای به چالش کشیدن دولت ماکرون است چراکه با تضعی� نظام بانکی، دولت نیز تضعی� می‌شود.
معترضین جلیقه‌زرد به دنبال آن هستند که با اعمال �شار به دولت، از حق رای در تصویب قوانین جدید برخوردار شوند.
البته با توجه به اینکه سق� برداشت پول از بانک‌ها در طول روز مقدار ثابتی است؛ این اقدام جلیقه‌زردها آن‌گونه که انتظار می‌رود، کارآمد نخواهد بود.با این حال، «برونو لومر» وزیر اقتصاد �رانسه، روز جمعه برای سومین بار نسبت به گسترش بحران جلیقه زردها هشدار داد.بر اساس اعلام وی، این بحران نرخ رشد اقتصادی کشور در ۳ ماه پایانی سال را کاهش می‌دهد. لومر همچنین هشدار داد در صورت عدم پایان جنبش جلیقه زردها، �رانسه سال سیاهی را در عرصه تجارت بین‌الملل پیش رو خواهد داشت.
براساس گزارش‌ها تا کنون این اعتراضات بیش از 10 میلیارد یورو به اقتصاد �رانسه خسارت زده است.
نهمین شنبه سیاه
دیروز نیز هزاران معترض جلیقه‌ زرد در نهمین شنبه متوالی در پاریس و سایر شهرهای �رانسه به خیابان‌ها ریختند. معترضان در پاریس در حالی که شعار «ماکرون استع�ا بده» را سر می‌دادند خیابان‌های اصلی مرکز شهر را به‌اشغال خود درآوردند.
عده‌ای از مردم  در پاریس با قرار گرÙ�تن میان نیروهای پلیس Ùˆ معترضان، زنجیره انسانی تشکیل دادند. معترضان یکی از دÙ�اتر پلیس در شهر «روان» را نیز تعطیل کردند.
 Ø§ÛŒÙ† اعتراضات تحت شدیدترین سیاست‌های نظامی پلیسی دولت ماکرون برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا Ùˆ سیما  Ø¯Ø± بی‌سابقه‌ترین شرایط امنیتی در تاریخ جمهوری پنجم Ù�رانسه دولت این کشور برای مقابله با معترضان 80 هزار نیروی پلیس ضدشورش Ùˆ ژاندارم را در شهرهای Ù�رانسه مستقر کرده بود.
5 هزار نیروی نظامی و پلیس ضد شورش به همراه گروهان‌هایی از ژاندارمری با آخرین تجهیزات، امنیت برخی خیابان‌های حساس پاریس را بر‌عهده داشتند. با این حال مردم بار دیگر به خیابان‌ها ریختند.
دولت �رانسه اعلام کرده بود این ه�ته سیاست مشت آهنین ‌را اتخاذ می‌کند.
از طرÙ�ÛŒ Ù�عالان جنبش ضد سرمایه‌داری هم اعلام کرده بودند به طور Ù�عالتری در تظاهرات نهمین «شنبه سیاه» شرکت خواهند کرد با اینکه سه روز به مناظره ملی امانوئل ماکرون  به‌منظور کاهش بحران باقی مانده، معترضان به خیابان‌ها آمدند تا نشان دهند خشمشان Ù�روکش نکرده است. وزارت کشور Ù�رانسه شنبه گذشته را «هÙ�ته‌ای خشونت‌آمیز» توصیÙ� کرده بود.
ه�ته پیش به طور ویژه متأثر از حوادثی مانند ن�وذ به د�تر سخنگوی دولت با است�اده از یک ماشین راه‌سازی بود. ۳۴۵ ن�ر نیز ه�ته گذشته در سراسر �رانسه بازداشت شدند که از این تعداد, ۲۸۱ ن�ر تحت بازجویی قرار
 Ú¯Ø±Ù�تند. حدود 1000 Ù†Ù�ر هم تاکنون به زندان محکوم شده‌اند.   دولت ترامپ در تعطیلی رکورد زد
4 میلیارد دلار خسارت در 23 روز!
Image result for ‫دولت ترامپ در تعطیلی رکورد زد‬‎
تعطیلی دولت دونالد ترامپ از بامداد امروز وارد بیست و سومین روز خود می‌شود تا این کشور طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا را تجربه کند. بیشترین رکورد با 21 روز تعطیلی متعلق به دولت بیل کلینتون بود. براساس گزارش‌ها این تعطیلی نزدیک به 4 میلیارد دلار هزینه روی دست دولت ترامپ گذاشته است.
تعطیلی دولت �درال آمریکا از امروز یکشنبه وارد بیست و سومین روز خود می‌شود. 800 هزار کارمند �درال دولت طی این مدت حقوق نگر�ته‌اند یا به مرخصی بدون حقوق اعزام شده‌اند. به گ�ته «برنی سندرز»، سناتور ارشد دموکرات با تعطیلی دولت 755 هزار ن�ر گرسنه بیکار هم امکان دریا�ت وعده غذایی را از دست داده‌اند. اصرار «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا برای تأمین بودجه 5/7 میلیارد دلاری برای احداث یک دیوار حائل در مرز مکزیک و امتناع نماینده‌های دموکرات کنگره از موا�قت با آن واشنگتن را �لج کرده است. براساس گزارش اسپوتنیک سه ه�ته تعطیلی دولت آمریکا 3/6 میلیارد دلار خسارت به اقتصاد این کشور وارد کرده و این خسارت لحظه به لحظه در حال ا�زایش است.
 Ø§Ù‚تصاددان ارشد موسسه آمریکایی «استاندارد Ùˆ Ù�قر» در این زمینه می‌گویند: «تخمین می‌زنیم Ú©Ù‡ این تعطیلی در هر Ù‡Ù�ته باعث ضرر 1/2 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی شده باشد. این شاید برای بزرگترین اقتصاد دنیا Ú©Ù… باشد اما برای آنهایی Ú©Ù‡ تلاش می‌کنند تا هزینه‌های زندگی خود را بدون درآمد Ùˆ دستمزد پوشش دهند، بسیار است.این موسسه اقتصادی همچنین اعلام کرده Ú©Ù‡ تداوم تعطیلی برای دو Ù‡Ù�ته دیگر هزینه‌ای بالغ بر شش میلیارد دلار در Ù¾ÛŒ خواهد داشت Ú©Ù‡ از درخواست 5/6 میلیارد دلاری ترامپ برای ساخت دیوار مرزی بیشتر می‌شود.»
رکورد تازه
 ØªØ±Ø§Ù…Ù¾ Ú©Ù‡ در دوران رقابت‌های انتخاباتی وعده داده بود پول ساخت دیوار را از مکزیکی‌ها خواهد گرÙ�ت اکنون خواستار تأمین بودجه آن از سوی کنگره شده است! او به تلاÙ�ÛŒ عدم همراهی نهاد قانونگذار آمریکا از امضای بودجه وزارتخانه‌های دولتی خودداری کرده است. دیروز شنبه در بیست Ùˆ دومین روز تعطیلی دولت رکورد تعطیلی 21 روزه دولت «بیل کلینتون» در سال 1995-1996 را شکست Ùˆ به طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا تبدیل شد.
 ØªØ±Ø§Ù…Ù¾ قبلاً تهدید کرده بود آماده است برای تأمین هزینه دیوار مرزی دولت را تا ماه‌ها Ùˆ حتی سال‌ها تعطیل نگاه دارد. او همچنین تهدید کرده بود ممکن است از اختیاراتش برای اعلام وضعیت اضطراری استÙ�اده کرده Ùˆ بدون مجوز کنگره بودجه احداث این دیوار را تأمین کند.
 Ø§Ùˆ روز جمعه، علیرغم این Ú¯Ù�ت Ú©Ù‡ برای اعلام وضعیت اضطراری عجله‌ای ندارد. ترامپ Ú¯Ù�ت: «این کار را خیلی سریع‌ انجام نخواهم داد.»
ترامپ با بیان اینکه Ø§Ø¹Ù„ام وضعیت اضطرار ملی ساده‌ترین راه برای خروج از بن‌بست ایجاد شده میان او Ùˆ کنگره است از نهاد قانونگذار آمریکا خواسته بودجه 5/7 میلیارد دلاری برای انجام این کار را تأمین کند.  Ø§Ø² طرÙ� دیگر منتقدان ترامپ Ú¯Ù�ته‌اند اقدام یکجانبه او برای اعلام وضعیت اضطراری مصداق نقض قانون اساسی است Ùˆ پایه‌گذار «رویه‌ای خطرناک» در مناقشات مشابه خواهد شد.
ترامپ مدعی شده Ù…هاجران غیرقانونی Ú©Ù‡ از نقاط مرزی وارد آمریکا می‌شوند Ø¹Ø§Ù…Ù„ اÙ�زایش میزان جرم در این کشور هستند. این در حالی است Ú©Ù‡ مطالعات علمی نشان می‌دهند مهاجران غیرقانونی عموماً نسبت به اÙ�رادی Ú©Ù‡ در آمریکا زاده می‌شوند جرائم کمتری مرتکب می‌شوند.
شکایت کارمندان از دولت
بر اساس گزارش‌ها صدای کارمندان دولت نیز درآمده است. روز جمعه صدها کارمند مقابل کاخ س�ید تظاهرات کردند و خواستار پایان تعطیلی دولت شدند. اتحادیه‌های کارمندان �درال نیز از دولت آمریکا به اتهام نقض قوانین کار �درال شکایت کردند.
به گزارش ایسنا، این شکایت که در دادگاه رسیدگی به شکایت‌های �درال آمریکا به ثبت رسیده، از سوی �دراسیون ملی کارمندان �درال، انجمن ملی کارمندان دولتی، سازمان کارمندان سرویس هواشناسی ملی و نهاد حقوقی «اسنایدر ‌اند اسوسیتس» که به ن�ع کارمندان �درال �عالیت می‌کند، به ثبت رسیده است. این شکایت ۱۹ ص�حه‌ای، دولت آمریکا را به نقض قانون معیارهای کار عادلانه با ملزوم کردن کارمندان برای کار، بدون پرداخت پایه حقوق و دستمزد اضا�ه‌کاری به آنان متهم می‌کند.این نهادهای کارمندان در بیانیه‌هایی از سیاست‌های اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای تعطیل کردن بخش‌هایی از دولت انتقاد کردند.این اتحادیه‌ها در شکایت خود از دادگاه درخواست کرده‌اند که به دولت دستور دهد دستمزد کارمندانش را پرداخت کند.