همیشه تبسم بر Ù"ب داشته باشید…. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانهمیشه تبسم بر لب داشته باشید….

همیشه تبسم بر لب داشته باشید....
اولین نماد درونی اعتمادبه‌ن�س،

رضایت خاطر است.

شما برای اینکه در خود اعتمادبه‌ن�س ایجاد کنید،

باید حالت تبسم بگیرید.

بدون تبسم از منزل خارج نشوید.

از همه مهمتر، در تنهائی هم تبسم داشته باشید.

تبسم و خندیدن،

�هورمونی" را در مغز ترشح می‌کند

که ترشح این هورمون هنگام درد،

سبب تسکین درد می‌شود.

به‌خصوص هنگام وقوع مشکل،

لبخند بزنید.

 

لبخند بزنید.

 

لبخند بزنید.