چند تا خبر Ùˆ اسپویÙ"ر (: | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانچند تا خبر و اسپویلر (:

نکته: این اسپویلرا یا تو این �صل و یا �صل بعدی ات�اق میو�ته و ۱۰۰ درصد هم واقعی بودنش هم مشخص نیست .
بزودی مامان کاگامی Ùˆ بابا بزرگ کاگامی رو میبینیم:/ خودش Ú©Ù… بود خانوادش روهم اوار کرد:/ 
وجدانم : با چه خبر خوبی شروع کردی-_-
در سال Û²Û°Û²Û° Ú©Ù‡ یقینا Ù�سیل شدیم تا اون موقع از دست جرمی ØŒ میراکلس واقعی میاد Ùˆ درباره نگهدارند های میراکلسه Ùˆ گذشته ÛŒ کسایی Ú©Ù‡ میراکلس داشتن 
Ù�صل سه دوباره یه قسمت اسپشیال در مورد کریسمس داره Ùˆ تا الان Û´ قسمت ازش تو اسپانیا دوبله شده Ùˆ دوبلور اسپانیایی ادرین Ú¯Ù�ته Ú©Ù‡ نمیتونم واسه پخش شدن این Û´ قسمت صبر کنم ! 
وجدانم : Ù…Ú¯Ù‡ توش خبرابیه؟ 
از من میپرسی؟:/ 
بزودی یک قهرمان و یه قسمت تو برزیل خواهیم داشت، ما نمیدونم دقیقا برزیل و قهرمان کیه ولی جرمی گ�ته باید صبر کنیم تا ببینیم
وجدانم : صبر ....مثل همیشه:/ 
اسپویلر جدید Ù�صل سه *.* 

تو این عکس پیکسی گرل Ùˆ لیدی باگ Ùˆ کت نوار رو اون دختره (میگن قهرمان بریزیلی شاید ولی من مطمئن نیستم) تو یه جان نکنه اینا با میراکلست ارتباط دارن:/ 
اینا Ú©Ù‡ انیمیشنشون جداست نکنه این Ù�قط پوستره:/ یا شاید اینا لیدی Ùˆ کت نیستن:/ 
نظر یادتون نره