شرکت عضو منتخب شهرستان خواÙ� در مجمع کشوری دانش آموزی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانشرکت عضو منتخب شهرستان خوا� در مجمع کشوری دانش آموزی

عضو منتخب کانون دانش آموزی شهرستان خوا� در اولین جلسه کنگره منطقه ای به صورت ویدیو کن�رانس شرکت کرد .

به گزارش روابط عمومی  جمعیت هلال احمر شهرستان خواÙ� ØŒ هادی رمضانی رئیس این جمعیت از شرکت عضو منتخب شهرستان در مجمع کشوری دانش آموزی خبر داد.

 Ø±Ù…ضانی اظهار داشت :اولین جلسه ویدئو Ú©Ù†Ù�رانسی دبیران منطقه ای Ùˆ اعضای کنگره دانش آموزی با حضور معاون امورجوانان،رئیس شعبه شهرستان خواÙ� Ùˆ عضو منتخب شهرستان خواÙ� در مجمع کشوری دانش آموزی  Ø¨Ø±Ú¯Ø²Ø§Ø± شد.

رئیس جمعیت هلال احمر خوا� هد� تشکیل کانون هلال‌احمر در مدارس ایجاد ارتباط صحیح و سالم در بین اعضای کانون دانش‌آموزی بر اساس �رهنگ قرآنی «تعاونوا علی البر و التقوی» دانست و بیان کرد: شرکت در �عالیت‌های بشردوستانه و امدادی احساس م�ید بودن را در بین دانش آموزان ایجاد می‌کند.

رمضانی ادامه داد: تعامل اعضا برای انجام �عالیت‌ها و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها منطبق بر نیازهای آنان همسو با اهدا� جمعیت می‌باشد که با تحقق آن می‌توان انتظار داشت اعضا به پویایی، خودباوری و احساس مسئولیت در قبال خود و دوستانشان دست‌ یابند