صاÙ"Ø­ÛŒ اعÙ"ام کرد: آغاز طراحی سوخت مدرن Û²Û° درصد برای رآکتور تهران Û±Û³Û¹Û·/Û±Û°/Û²Û³ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانصالحی اعلام کرد: آغاز طراحی سوخت مدرن ۲۰ درصد برای رآکتور تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

صالحی اعلام کرد:
 Ø¢ØºØ§Ø² طراحی سوخت مدرن Û²Û° درصد برای رآکتور تهران
   Û±Û³Û¹Û·/Û±Û°/Û²Û³
رئیس سازمان انرژی اتمی گ�ت: اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن 20 درصد به منظور ا�زایش بهره‌وری رآکتور تهران آغاز شده است.
علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در گ�ت‌وگویی با بیان اینکه دانش هسته‌ای را مهار کرده‌ایم، گ�ت: در دانش و صنعت هسته‌ای آنقدر پیشر�ت کرده‌ایم که به جای مهندسی معکوس و است�اده از طراحی دیگران، خودمان می‌توانیم سوخت جدید طراحی کنیم که این دستاوردی بزرگ برای کشور است.
وی اضا�ه کرد: رآکتور هسته‌ای تهران تاکنون با سوخت قدیم کار می‌کرد، اما سوخت مدرن، بهره وری رآکتور را ا�زایش می‌دهد.
صالحی که با خبرگزاری صدا و سیما گ�ت‌وگو می‌کرد، عنوان کرد: اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن 20 درصد آغاز شده است و در آستانه آن قرار داریم؛ محصولی که با سوخت 20 درصد قبلی مت�اوت است و هر رآکتوری مانند رآکتور تهران ساخته شود، می‌توانیم سوختش را تأمین کنیم.
وی تامین سوخت و ساخت اتاق کنترل را از گلوگاه های اصلی رآکتور برشمرد و ا�زود: اکنون طراحی رآکتور برای متخصصان کشورمان،کاری بسیار ممکن شده است.
صالحی گ�ت: از دیگر دستاوردهای بزرگ هسته‌ای ما این است که علاوه بر تجهیزاتی که می‌سازیم، دانش صنعت هسته‌ای را مهار کردیم و توانستیم مستندسازی کنیم به نحوی که �رمول‌های علمی را به صورت نرم‌ا�زاری درآورده‌ایم و پس از راستی‌آزمایی؛ از آن برای طراحی است�اده می‌کنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین از توانمندی دانشمندان هسته‌ای کشورمان در تولید ماده اولیه FDG یعنی داروی مورد است�اده در تجهیزات پت خبر داد و ا�زود: ماده اولیه FDG، اکسیژن 18 است که توانسته‌ایم این اکسیژن را با خلوص 95 درصد در اراک تولید کنیم.
وی گ�ت: اگر مرحله هیدرولیز به پایان برسد می‌توانیم بگوییم در این زمینه خودک�ا شده‌ایم و دیگر نیازی به واردات اکسیژن 18 به نرخ هر کیلو 25 تا 30 هزار دلار نیست. توان تولید ما در این زمینه آنقدر ا�زایش یا�ته است که می‌توانیم بخشی از تولیداتمان را صادر کنیم که ارزآوری نسبتاً خوبی برای کشور دارد.