سÙ"بریتی هایی Ú©Ù‡ جواب منÙ�ÛŒ به هم دادند | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانسلبریتی هایی که جواب من�ی به هم دادند

سلبریتی هایی که جواب من�ی به هم دادند!

دنیای سلبریتی ها سرشار از اتÙ�اق های عجیب Ùˆ غریب است Ú©Ù‡ معمولا همگان را شوکه Ù…ÛŒ کند. این اتÙ�اقات Ù…ÛŒ تواند یک پیشنهاد دوستی، حمله، توهین Ùˆ … باشد. در این مطلب Ù…ÛŒ خواهیم نگاهی به سلبریتی هایی Ú©Ù‡ جواب منÙ�ÛŒ به هم دادند بیاندازیم.

۱٫ماجرای Drake و Nicki minaj

همه ما با این دو رپر معرو� آشنا هستیم. وقتی Drake از Nicki minaj در مورد گرسنه بودن پرسید، نیکی پاسخ مثبت داد و Drake نیز گمان کرد که علاقه ای دوطر�ه بین این دو وجود دارد. از همین رو، وی غدا گر�ت و به خانه نیکی برد؛ ولی نیکی در کمال تعجب غذا را گر�ت و در را بر روی Drake بست و نشان داد که تمایلی نسبت به Drake ندارد.

۲٫ ماجرای katy perry و niall horan

کتی پری در طی یک مصاحبه گ�ت که niall horan همیشه در حال دنبال کردن او و همچنین گر�تن شماره وی و ایجاد رابطه با او هست. کتی در ادامه گ�ت که جای مادر niall horan هست و تمایلی به دوستی با او ندارد.

۳٫ ماجراهای جاستین بیبر

جاستین بیبر در طی مصاحبه ای گ�ت که عاشق جنی�ر لارنس هست. لارنس بعدها در مصاحبه ای از لارنس در مورد قرار گذاشتن با جاستین بیبر سوال شد و او پاسخ من�ی داد. پس از آن جاستین به ریحانا نیز پیشنهاد دوستی داد و ریحانا نیز در پاسخ گ�ت که جاستین بیش از حد کم سن و سال است.

۴٫ ماجرای تیلور سوی�ت و بردلی کوپر

تیلور سوی�ت نیز به بردلی کوپر پیشنهاد دوستی داد. ولی بردلی جواب من�ی داد. دلیل بردلی عادت بد تیلور سوی�ت پس از جدایی هایش بود؛ که پس از هر جدایی در مورد دوست پسرهایش آهنگ های غمگین مینویسد. بردلی در نهایت بهانه ت�اوت سنی زیاد را آورد.

 

با تاینی نیوز همراه باشید …

نوشته سلبریتی هایی که جواب من�ی به هم دادند اولین بار در تاینی نیوز. پدیدار شد.