سÙ"امت/ نمایه Û²Û¶ مقاÙ"Ù‡ عÙ"Ù…ÛŒ در پایگاه های Ù…Ù"ÛŒ Ùˆ بین اÙ"Ù…Ù"Ù"ÛŒ توسط دانشکده عÙ"وم پزشکی مشهد از ابتدای امساÙ" تاکنون | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانسلامت/ نمایه ۲۶ مقاله علمی در پایگاه های ملی و بین المللی توسط دانشکده علوم پزشکی مشهد از ابتدای امسال تاکنون

align=bottom
رییس مرکز تحقیقات التهاب نوروژنیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ثبت دو اختراع به منظور درمان بیماری های انسدادی ریه در این مرکز خبر داد. دکتر محمد حسین بسکابادی اظهار کرد: با تلاش محققان این مرکز دو محصول شربت گیاه آویشن شیرازی برای درمان بیماریهای انسدادی ریه از جمله آسم Ùˆ بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD)  Ùˆ کپسول کارواکرول برای درمان بیماریهای انسدادی ریه از جمله...