دیدار اعضای جمعیت Ù‡Ù"اÙ" احمر شهرستان خواÙ� با پرستاران بیمارستان22بهمن خواÙ� | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندیدار اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان خواÙ� با پرستاران بیمارستان۲۲بهمن خواÙ�

پرسنل ،جوانان Ùˆ داوطلبان جمعیت هلال احمر خواÙ� با پرستاران بیمارستان 22بهمن خواÙ�  دیدار Ùˆ از زحمات آنها قدردانی نمودند .
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواÙ� ØŒ هادی رمضانی رئیس  این جمعیت ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) Ùˆ روز پرستار اظهار داشت :پرسنل، داوطلبان Ùˆ اعضای جوانان این جمعیت با حضور در بیمارستان 22بهمن  شهرستان خواÙ� با پرستاران دیدار کردند .
رمضانی اÙ�زود : در این دیدار پرسنل،داوطلبان Ùˆ اعضای جوانان  ولادت حضرت زینب (س) Ùˆ روز پرستار را تبریک Ú¯Ù�ته Ùˆ کار پرستاران را با ارزش دانستند.
وی تصریح کرد: این قشر سخت کوش س�ید پوش، اسوه مهربانی هستند و همیشه مورد احترام اقشار مختل� جامعه و مسئولین می باشند
 Ú¯Ù�تنی است اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان خواÙ� به همه بخش های بیمارستان مراجعه Ùˆ با اهدا Ú¯Ù„ به پرستاران ØŒ این روز بزرگ را تبریک Ùˆ از زحمات آنان قدردانی کردند.
لازم به ذکر است روز پرستار توسط اعضای کانون روستایی سلامی نیز با دیدار اعضای کانون با پرستاران مرکز درمانی سلامی برگزار شد .