در آیین معارÙ�Ù‡ حجت‌اÙ"اسÙ"ام واÙ"مسÙ"مین سید ناصراÙ"دین نوری‌زاده : اÙ�زایش بینش مردم مهم‌ترین وظیÙ�Ù‡ ائمه جماعات Û±Û³Û¹Û·/Û±Û°/Û²Û³ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندر آیین معار�ه حجت‌الاسلام والمسلمین سید ناصرالدین نوری‌زاده : ا�زایش بینش مردم مهم‌ترین وظی�ه ائمه جماعات ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

در آیین معار�ه رئیس‌جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران مطرح شد

ا�زایش بینش مردم مهم‌ترین وظی�ه ائمه جماعات
    Û±Û³Û¹Û·/Û±Û°/Û²Û³
آیین معار�ه حجت‌الاسلام والمسلمین سید ناصرالدین نوری‌زاده رئیس‌جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس‌د�تر مقام معظم رهبری و حجت‌الاسلام و المسلمین حاج‌علی‌اکبری امام جمعه موقت تهران و رئیس‌شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در مجتمع محراب تهران برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی طی سخنانی در این مراسم، ضمن ابلاغ سلام مقام معظم رهبری به ائمه جماعات ا�زود: در شرایط �علی مسجد نقش بی‌نظیری در هدایت و امید دادن به مردم دارد.
رئیس‌د�تر مقام معظم رهبری با تبریک به حجت‌الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری به دلیل تصدی امامت جمعه موقت تهران، بیان داشت: امیدوارم ایشان در مسئولیت‌هایش مو�ق باشد. جوان‌گرایی سیاستی است که رهبری مدت‌ها است دنبال می‌کنند. به گزارش �ارس، وی درباره رئیس‌جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد ابراز داشت: آقای نوری‌زاده هم انسانی دلسوز و جدی در کار است که البته برای مو�قیت به همکاری شما هم نیاز دارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدی گلپایگانی خاطرنشان کرد: رهبری چقدر باید درباره موضوع پرهیز روحانیت و مسئولان از تجملات تذکر دهند. ایشان می‌گویند من اگر مجبور نبودم با یک پیکان این طر� و آن طر� می‌ر�تم.
آبادی جامعه از آبادی مسجد است
در این مراسم، همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری به تجربه مدیریت مومنانه‌اشاره کرد و گ�ت: این مدیریت باید عالمانه، مجاهدانه و متضرعانه باشد. باید تلاش بر این باشد که کاری که برای مسجد انجام می‌شود، بهترین باشد. از این رو از روز اول با نقشه و برنامه حرکت کردیم و در این راستا تجربه‌های گذشته را هم برای مو�قیت به کار گر�تیم.
وی ابراز داشت: ما با مرکزی روبرو بودیم که با همت رهبری راه‌اندازی و توسط حضرات آیات مهدوی کنی و انواری راه و مسیر خوبی را طی کرده بود. مرکز تاسیس شده بود، سازماندهی‌ها آغاز و کار به خوبی جلو ر�ته بود. من در مراسم معار�ه هم گ�تم امیدوارم بتوانم این تو�یقات را ح�ظ کنم. امام جمعه موقت تهران از تحکیم نگاه برنامه‌ای خبر داد و گ�ت: امروز این نگاه برنامه‌ای به مساجد رسیده و امسال تابستان ائمه جماعات در اردویی کار برنامه‌ریزی مسجد را تمرین کردند.
رئیس‌شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور خاطرنشان کرد: موضوع مهم این است که ما نقش و اهمیت مسجد را باور کنیم و بدانیم آبادی جامعه از آبادی مسجد است. حجت‌الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری از مستندسازی تجربیات خبر داد و گ�ت: برنامه‌ریزی ما به گونه‌ای بود که هم تجربه کسب کنیم و هم تجربیات گذشته را ثبت کنیم و ثمره آن شد «سند مسجد» که این مجموعه با �عالان مساجد کل کشور هم به‌اشتراک گذاشته شد. وی با‌اشاره به خطوط اصلی مسیر طی شده توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد، گ�ت: برنامه اصلی ما توانمند سازی ائمه جماعات و کارگزاران مسجد مثل خادمان و امنای مسجد بود که هم اکنون هم در حال برگزاری است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید ناصرالدین نوری‌زاده، رئیس‌جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران نیز در این مراسم با تبریک میلاد حضرت زینب(س) ابراز داشت: حضرت زینب(س) همه قطرات خون امام حسین(ع) را تبدیل به �رهنگ عاشورا کرد و این پیامی است برای ما که از خون شهدا غا�ل نشویم و از این سرمایه عظیم است�اده کنیم. وی با‌اشاره به شرایط حساس کنونی، گ�ت: ما باید دید و بینش مردم را نسبت به ارزش‌ها ا�زایش دهیم. امروز �رصت تبلیغ و است�اده از مسجد در اختیار ما است و نباید از آن غ�لت کنیم.
رئیس‌جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران بیان داشت: امروز اگر می‌خواهیم آسیب‌های اجتماعی را کم کنیم، باید قدر مسجد را بدانیم که مهم‌ترین ابزار برای رسیدن به این اهدا� است. در صدر اسلام مسجد هم پایگاه دینی و هم کانون �عالیت سیاسی، اجتماعی و مقر حاکمیت پیامبر(ص) و تجمع مردم بود. اما بعد از پیامبر(ص) این همه کارکرد مسجد از بین ر�ت و هنوز به کارکرد صدر اسلام نرسیدیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین نوری‌زاده درباره دیگر کارکردهای مسجد، خاطرنشان کرد: مسجد در صدر اسلام چنان کارکردی داشت که نشانه قلمرو مسلمانان و نشان عظمت آنها بوده است. مسجد مرکز آموزش، وحدت، اقامت مسا�ر، تریبون حاکمیت و... بوده و تا حدی هست و امیدوارم بتوانیم این مرکز را مثل گذشته مرکز تجمع جوانان و رشد و بالندگی سازیم.