بامطاÙ"عه ÛŒ بیشتر؛ 10 سایت برای اینکه هر روز یک موضوع جدیدی یاد بگیریم ØŸ! | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبامطالعه ÛŒ بیشتر؛ ۱۰ سایت برای اینکه هر روز یک موضوع جدیدی یاد بگیریم ØŸ!

   
  بامطالعه ÛŒ بیشتر؛ 10 سایت برای اینکه  هر روز یک موضوع جدیدی یاد بگیریم ØŸ!
 Ø§Ú¯Ø± بیشتر وقت خود را صرÙ� مرور شبکه های اجتماعی  Ù…ÛŒ کنید Ù…ÛŒ توانید با آشنایی  با برخی سایت های Ù…Ù�ید در اینترنت  مقداری از وقت  خود را صرÙ� یادگیری چیزی جدید، در عرض چند ساعت یا حتی چند دقیقه نمائید  از این منظر Ù…ÛŒ توان با  یک جایگزین مناسب برای شبکه های اجتماعی، Ù�ضای کاربری قابل بررسی Ùˆ Ù…Ù�یدی در شبکه ÛŒ اینترنت را دنبال کنید.
1- سایت( quora) پاسخ اختصاصی به سوالات شما و بازاریابی!
2- سایت ( coursmos) دوره های کوتاه مدت آموزشی و مهارتی درموضوعات مت�رقه
3-سایت : gohighbrow
با ارسال ایمیل به  gohighbrow  - آن سایت با إرسال ایمیل روزانه مختلÙ� موضوع جدیدی Ú©Ù‡ در مدت 5 دقیقه آموختنی است،در عرصه های مختلÙ� با شما همکاری Ù…ÛŒ کند.
4-سایت: creativelive
 Ø§Ù�راد خلاق در زمینه های مختلÙ� طراحی وهنر، نوآوری های خود را در قالب دوره های آموزشی بنمایش Ù…ÛŒ گذارند.  
5- سایت: stuk.io
 Ø·Ø±Ø§Ø­ÛŒ نرم اÙ�زار در موضوعات مورد علاقه ÛŒ شما
6- سایت:  thinkful
 Ú©Ø§Ø±ÛŒØ§Ø¨ÛŒ ØŒ Ùˆ تخصص یابی در عنوانی مانند طراحی Ùˆ تهیه برنامه ÛŒ نرم اÙ�زاری ( درازای پرداخت وجه )
7- سایت : datamonkey
یادگیری  تجزیه Ùˆ تحلیل داده ها از طریق تعدادی از آزمون های تعاملی، این سایت اجازه Ù…ÛŒ دهد تا شما را به یادگیری تجزیه Ùˆ تحلیل داده ها Ùˆ همچنین از برنامه اکسل برای تجزیه Ùˆ تحلیل Ùˆ نوشتن داده ها،  این سایت  با عرضه ÛŒ شخصیت کارتونی( میمون) برای Ú©Ù…Ú© به شما درس را کامل  Ù…ÛŒ کند.
8- سایت:  duolingo
آموزش 20 زبان متنوع  duolingo  Ùˆ تعدادی دوره برای توسعه ÛŒ مهارت شنیدن،  نوشتن وسخن Ú¯Ù�تن، ...
9- سایت :  guides
 Ø§ÛŒÙ† سایت به شما لیست های متعددرا  ارائه Ù…ÛŒ دهد Ú©Ù‡ به شما Ú©Ù…Ú© Ù…ÛŒ کند تا موارد خاصی را انجام دهید.  مثال :اگر نمی دانید چگونه تمرین یوگا Ùˆ یا پولی را  برای  انجام پروژه Ú©ÙˆÚ†Ú© خود، جمع آوری کنید، این سایت به شما Ú©Ù…Ú© Ù…ÛŒ کند تا  پاسخ این سوالات  را بیابید .
10- سایت: chesscademy
  آکادمی شطرنج مکان مورد علاقه برای دوستداران شطرنج در توسعه Ùˆ یا توسعه مهارت های خود است. این سایت ارائه دهنده، دوره های بسیاری از این بازی، Ùˆ  Ù…ÛŒ توانید  پس از تمرین  Ùˆ بازی مستقیم با حرÙ�Ù‡ ای ها از طریق سایت، سعی نمائید مهارت های  خود را به طور مستقیم  اÙ�زایش دهید./ تهیه وترجمه : نجوای کنگان