بازدید از اماکن ورزشی شهرستان چایپاره | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبازدید از اماکن ورزشی شهرستان چایپاره

به گزارش چورس نیوز،محمدی ایروانلو �رماندار چایپاره و چمن گلی مدیرکل اداره ورزش وجوانان استان از سالن ورزشی امام علی(ع) و حانه کشتی بازدید نمودند در این بازدید مسائل ومشکلات سالن های ورزشی مورد بررسی قرارگر�ت و چمن گلی قول مساعدت دادند که مشکلات سالن های ورزشی حل خواهد شد.