اخبار ویژه روزنامه ها(Ù…Ù"ت‌های خاورمیانه از آمریکا متنÙ�رند/جوانان وقتی واقعاً شاد می‌شوند…/Ù"ایحه بودجه 98 می‌گوید…/برخی با دوÙ"ت Ùˆ روحانی رودربایستی…/)مخاÙ"Ù�ت کرباسچی…/ریزش رای روحانی تقصیر…/قدردانی روزنامه آمریکایی… Û±Û³Û¹Û·/Û±Û°/Û²Û³ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناخبار ویژه روزنامه ها(ملت‌های خاورمیانه از آمریکا متنÙ�رند/جوانان وقتی واقعاً شاد می‌شوند…/لایحه بودجه ۹۸ می‌گوید…/برخی با دولت Ùˆ روحانی رودربایستی…/)مخالÙ�ت کرباسچی…/ریزش رای روحانی تقصیر…/قدردانی روزنامه آمریکایی… Û±Û³Û¹Û·/Û±Û°/Û²Û³

اخبار ویژه روزنامه ها  
 Û±Û³Û¹Û·/Û±Û°/Û²Û³

Image result for ‫اخبار ویژه روزنامه ها‬‎

نظرسنجی زاگبی: ملت‌های خاورمیانه از آمریکا متن�رند
نظرسنجی‌ها در منطقه نشان می‌دهد که آمریکا مورد ن�رت ملت‌هاست.
پایگاه اینترنتی کامن دریمز نوشت: مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در قاهره درباره سیاست خارجی آمریکا سخنان شرم‌آوری ایراد کرد که احتمالاً بی‌اهمیت است... چرا که موضوعات اصلی صحبت وی از مواضع دونالد ترامپ، دور بود. همچنین به جز برخی از شاهان و شاهزادگان، هیچ �رد دیگری در منطقه با صحبت‌های وی موا�ق نیست.
پیام پمپئو به مصر این بود Ú©Ù‡ آمریکا نقش مثبتی در خاورمیانه ایÙ�ا می‌کند ÙˆÛŒ ضمن حمله  Ùˆ اتهام‌پراکنی علیه ایران Ú¯Ù�ت؛ آمریکا نمی‌خواهد کشوری را اشغال کند. ایران هیچ کشوری را در خاورمیانه اشغال نکرده Ùˆ به درخواست دمشق به سوریه Ú©Ù…Ú© نظامی داده است. اما آمریکا به عراق حمله کرد Ùˆ این کشور را به مدت تقریباً یک دهه اشغال کرد. احساسات ضد ایرانی را برانگیزد.
براساس نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی زاگبی که اخیراً در 8 کشور در خاورمیانه انجام شده، به نظر نمی‌رسد مردم مصر با برخی از سخنان پمپئو موا�ق باشند.
مردم بخش زیادی از منطقه واقعاً سیاست آمریکا را دوست ندارند. براساس تحقیقات مؤسسه زاگبی «محبوبیت آمریکا در عراق و مصر تک رقمی است». در مصر بیش از 90 درصد از مردم نگاهی من�ی به آمریکا دارند. حمله و اشغال عراق یکی از دلایل این نگاه من�ی به آمریکا در میان مردم خاورمیانه است. دلیل دیگر موضوع �لسطین است.
نگاه مثبت به آمریکا در مصر در دوران ریاست جمهوری ترامپ 30 درصد کاهش یا�ته و به 8 درصد رسیده است.
در کشوری که �قط 8 درصد مردم تو را دوست دارند، سخنرانی درباره این که چگونه باید در امور داخلی آنها دخالت کنی، موضوع خوبی نیست.
مردم 8 کشور خاورمیانه که زاگبی پاییز گذشته در آن‌ها نظرسنجی کرده است، به تهاجم و اشغالگری آمریکا در عراق به شدت نگاه من�ی دارند.
در حالی که نیمی از عراقی‌ها در نظرسنجی سال گذشته درباره نقش آمریکا در کشورشان نظر مثبتی داشتند، اکنون نظر آنها کاملاً من�ی شده است.
مردم خاورمیانه �کر می‌کنند حمله و اشغالگری آمریکا در عراق یک اقدام امپریالیستی بوده است. نگاه بسیاری از مردم در جهان عرب خارج از حوزه خلیج �ارس به مداخله آمریکا در سوریه من�ی است. زاگبی گزارش می‌دهد «آمریکا من�ورترین بازیگر در سوریه تلقی می‌شود.» 93 درصد در مصر، 86 درصد در عراق، 84 درصد در ترکیه، 83 درصد در ایران، 67 درصد در عربستان سعودی، 63 درصد در لبنان، 63 درصد در �لسطین و 59 درصد در تونس گ�تند آمریکا نقشی من�ی در سوریه داشته است.

جوانان وقتی واقعاً شاد می‌شوند که به اشتغال و ازدواج و مسکن بها بدهید
روزنامه‌های زنجیره‌ای، ملاط�ت و اغماض سردار کمالی با چند سربازی که هنگام تمرین مارش نظامی، اقدام به پایکوبی و رقص کرده بودند، مصادره به مطلوب خود کردند.
این نشریات در تیترها و یادداشت‌های القایی خود کوشیده‌اند موضوع را به دغدغه‌های هنجارشکنانه خود در حوزه �رهنگی سرایت بدهند. آنها مدعی شده‌اند «شادی را نباید از مردم بگیریم».
صر� نظر از معیارها و هنجارهای شرعی و عر�ی و اخلاقی درباره مرز شادی مباح و حرام، باید به این نشریات یادآور شد شادی حقیقی و پایدار مردم- که حق آنهاست- هنگامی است که عزت و اقتدار کشور در سیاست خارجی ح�ظ شود، مقابل دشمن ضع� و ان�عال نشان داده نشود و معیشت و زندگی مردم، مورد بی‌اعتنایی یا دهن‌کجی همین طی� مدعی «شادی مردم» قرار نگیرد.
شاد واقعی جوانان (که سربازان هم جزو آنها هستند) وقتی است که «اشتغال و ازدواج» به عنوان اولویت جوانان و مردم،‌در حاشیه سیاست‌بازی‌ها، حاشیه‌سازی‌ها و تلاش برای �ریب مردم در دو قطبی‌های معجول �رهنگی قرار نگیرد، براستی آیا یک هزارم حجم �ضاسازی‌هایی که طی� مذکور درباره کنسرت و کنسرت‌بازی و حواشی خوانندگان مبتذل انجام دادند، به مشکلات واقعی مردم هم پرداخته‌اند؟! چرا همین اولویت‌ها را از دولت مطالبه نمی‌کنند؟!
گ�تنی است طبق آمار مرکز آمار از سال 96، 95 درصد مردم در این سال اصلاً به کنسرت نر�ته‌اند (حال آن که رسانه‌های زنجیره‌ای، چندین ماه، تبدیل به مسئله اول کشور کرده بودند). طبق همین آمار، 94/9 درصد مردم در همین سال به تماشای تئاتر و 81/1 درصد به سینما ر�ته‌اند.

لایحه بودجه 98 می‌گوید پرداخت یارانه، مصیبت عظما نبود
پس از 5 سال معلوم شده مصیبتی برای پرداخت یارانه‌ها در کار نبوده، اما یک عزا واقعا وجود دارد و آن اینکه دولت به صیانت از خزانه اهتمام ندارد.
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: یکی از چالش‌های اصلی دولت یازدهم و دوازدهم موضوع پرداخت یارانه‌ها براساس قانون هد�مندی یارانه‌ها بوده، هست و خواهد بود. رئیس دولت برای سرعت بخشیدن به توا�ق برجام یک روزی گ�ت؛ «خزانه خالی است» و به دشمن �رصت داد، به �هرست مطالبات نامشروع خود در مذاکرات بی�زاید، اما با همان خزانه خالی نزدیک به 6 سال کشور را اداره می‌کند و معلوم شده خزانه هیچ وقت خالی نبوده است.
با آنکه مجلس تصویب کرد یارانه ثروتمندان حذ� شود و دولت با بانک اطلاعاتی که داشت، می‌توانست این کار را صورت دهد، اما این کار را نکرد و ثروتمندان همچنان یارانه‌بگیر دولت هستند.
جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور یک وقتی از پرداخت یارانه‌ها به عنوان یک درد یاد می‌کرد و می‌گ�ت: «یارانه‌ها از آن داستان‌هایی است که وقتی مطرح می‌کنیم، آدم غصه‌اش می‌گیرد. به قول معرو� درد انسان تازه می‌شود.» طیب‌نیا وزیر اقتصاد وقت نیز چهار ماه پس از بیان این غصه و درد گ�ت: «طی دو سال گذشته شب‌های واریز یارانه نقدی برای دولت، مصیبت عظما بوده است.»
توهم مصیبت، غصه و درد در روزهای نخست آغاز کار دولت برای این بود که آقایان یک جمع و ت�ریق ساده را که حاصل تقویم درست منابع و مصار� قانون هد�مندی یارانه‌ها بود، نمی‌دانستند.
نگارنده همان وقت طی مقاله‌ای با استناد به صورت‌های مالی شرکت ملی ن�ت در سال 91 حدود تقریبی منابع حاصل از قانون هد�مندی یارانه‌ها را 817 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و لذا گ�ت: دولت نه‌تنها در این مورد کسری ندارد، بلکه یک مبلغ نجومی هم مازاد دارد.
امسال نمی‌دانم چه ات�اقی ا�تاده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرده از این معما برداشت و درقالب تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه کل کشور در سال 98، از منابع و مصار� طی یک جدول کامل ریز دریا�تی‌ها و پرداختی‌های قانون هد�مندی یارانه‌ها رونمایی کرد.
تحلیل و ت�سیر اعداد و ارقام این جدول، �وق‌العاده مهم است؛ در یک نگاه اولیه معلوم می‌شود در سال 98 منابع حاصل از قانون هد�مندی یارانه‌ها 142 هزار میلیارد تومان است و مصار� آن هم 62 هزار میلیارد تومان می‌باشد. لذا دولت در سال آینده با 80 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دراین زمینه روبه‌رو است.
به همین دلیل در همین جدول آمده تمامی وجوه دریا�تی از �روش آب و برق به شرکت‌های ذی‌ربط برگشت داده می‌شود (بخوانید بخشیده می‌شود). معلوم نیست این بخشش و برگشت و�ق کدام قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان انجام می‌شود؟
اگر وجوه دریا�تی از �روش آب و برق را هم از سرجمع منابع حاصل از قانون هد�مندی یارانه‌ها کم کنیم، با بیش از 45 هزار میلیارد تومان مازاد منابع روبه‌رو هستیم. دولت برای تحقق عدالت، کاهش �قر مطلق، توسعه بهداشت و سلامت مردم و تقویت دولت با مدیریت جهادی و تخصیص درست و عادلانه این منبع عظیم می‌تواند معجزه کند.
پیش‌بینی درآمدها بیش از 162 هزار میلیارد تومان است و برآورد هزینه‌ها هم با توجه به اینکه قرار است یارانه ثروتمندان کسر شود، کمتر از رقم ذکر شده می‌باشد.
اما به هر ترتیب باید از آقای نوبخت و رئیس‌جمهور محترم بابت این رونمایی تشکر کرد و آن را یک گام به جلو برای ش�ا�‌سازی بودجه تلقی کرد. پس از 5 سال معلوم شده است مصیبتی برای پرداخت یارانه‌ها در کار نبوده است و عزا هم معنا ندارد، اما یک مصیبت و عزا واقعا وجود دارد و آن، اینکه دولت به صیانت از خزانه مملکت اهتمامی ندارد و نمی‌داند منابع، درآمد و دریا�تی‌های خزانه چقدر است، اما کم و بیش از پرداخت‌ها و هزینه‌ها و مصار� خزانه مملکت مطلع است.

برخی با دولت و روحانی رودربایستی دارند که انتقاد نمی‌کنند
عضو هیئت مؤسس حزب اعتدال و توسعه گ�ت: با عملکردی که دولت از خود نشان داده، تقریبا هیچ حزبی از دولت روحانی راضی نیست.
مرتضی محمدخان، در گ�ت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان تصریح کرد: برخی احزاب با دولت و شخص روحانی رودربایستی دارند.
وی درپاسخ به اظهارات کواکبیان، یکی از نماینده‌های مجلس مبنی بر اینکه «حزب اعتدال و توسعه عددی بیش نیست و باپایان این دولت کارش به پایان می‌رسد»، خاطرنشان کرد: اینکه برخی ا�راد پیش‌بینی می‌کنند که با تمام شدن دوره دولت، کار حزب اعتدال و توسعه تمام می‌شود، حر�ی غیرکارشناسی و غیرتخصصی است.
محمدخان با اشاره به این نکته Ú©Ù‡ اساسا اعتدال Ùˆ توسعه، حزب دولت ساخته‌ای نیست Ú©Ù‡ با اتمام دولت به پایان برسد، خاطرنشان کرد: هیچکدام از اعضای حزب اعتدال Ùˆ  توسعه در دولت وزیر نیستند اما برای مثال از حزب کارگزاران شخصی مانند آقای جهانگیری را داریم Ú©Ù‡ Ù�رد مهمی در دولت است Ùˆ تصمیمات مهمی را می‌گیرند، در نتیجه حزب کارگزاران کارهای مهمی را در دولت برعهده دارد علیرغم اینکه منتقد دولت هم هستند.
عضو هیئت موسس حزب اعتدال و توسعه با بیان اینکه با عملکردی که دولت از خود نشان داده، تقریبا هیچ حزبی از دولت روحانی راضی نیست، تصریح کرد: حزب کارگزاران سردسته تمامی احزاب منتقد دولت است اخیرا آقای کرباسچی هم مصاحبه‌ای را انجام دادند و اعلام کرد که دولت سخنگو ندارد به دلیل اینکه کاری انجام نداده است در نتیجه احزاب با عملکرد �علی دولت مخال� هستند اما برخی با دولت و شخص آقای روحانی ر�اقت و رودربایستی دارند که از دولت انتقاد نمی‌کنند و این هم از حاشیه‌های دولت است.
یادآور می‌شود محمدباقر نوبخت، اکبر ترکان، محمود واعظی و مرتضی بانک از جمله اعضای مرکزیت حزب اعتدال و توسعه در دولت حضور دارند.

مخال�ت کرباسچی هم با آخوندی و هم با حناچی
دبیر کل حزب کارگزاران می‌گوید کم تحرکی دولت ناشی از سالخوردگی است.
کرباسچی به ایسکانیوز گ�ت: دولت باید در دوره دوم تحرک بیشتری از خود نشان می‌داد؛ هر چند مقداری از این مشکل به سالخوردگی دولت مربوط می‌شود و نیروی جوان و شاداب آن طور که باید در دولت دیده نمی‌شود. یک جاهایی هم به خصوص در زمینه اقتصادی نظرات کارشناسی نادیده گر�ته می‌شود و شاید در پاره‌ای موارد دیدگاه‌های شخصی اعمال می‌شود. منظور از دولت، شخص رئیس‌جمهور نیست؛
وی همچنین در پاسخ این سؤال که «بین عباس آخوندی و پیروز حناچی کدام را لایق‌تر برای شهرداری تهران می‌دانستید؟» گ�ت: مقوله شهرداری با وزارت راه و شهرسازی مت�اوت است. شهرداری مکان کار و عمل است و به یک مدیر �عال نیاز دارد؛ شهرداری جایی برای نشستن و تئوری با�تن نیست. امیدوارم که آقای حناچی هم چنین ص�تی را نداشته باشد اما مثلاً نمی‌پسندم که کسی شهردار شود و برای تشویق مردم به دوچرخه‌سواری خودش این کار را انجام دهد، زیرا توقع مردم این است که شهردار مشکلی را از مشکلات شهر حل کند. زمانی که در شهرداری حضور داشتم، با این کارها مخال� بودم.
(با این توضیحاتی که دادید، پس با انتخاب آقای نج�ی هم مخال� بودید.)
- بله، مخال� بودم

مشاور خاتمی: ریزش رای روحانی تقصیر اعتدال و توسعه است نه ما
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با انکار نقش طی� متبوع خود در نارضایتی مردم مدعی شد ضربه خوردن روحانی به خاطر حزب اعتدال و توسعه است.
عبدالله ناصری در گ�ت‌وگو با نامه نیوز گ�ت: اصلاح‌طلبان سال 92 و 96 با روحانی وارد ائتلا� رسمی نشدند، �قط بر اساس نظرسنجی آقای عار� کنار ر�ت و همه از آقای روحانی حمایت کردند. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 آنچه موجب نگاه انتقادی اصلاح‌طلبان به دولت شد، �اصله گر�تن آقای روحانی از شعارها و وعده‌های انتخاباتی‌اش بود.
وی ا�زود: نزدیکان آقای روحانی مشخصا آقای واعظی معتقدند آرای 92 و 96 بالاستقلال و بالک�ایه رای خود آقای روحانی بود. در حالیکه این مسئله از محالات است. متاس�انه هرچه جلوتر می‌رویم به علت مواضع آقای روحانی و اطرا�یان او، موضع انتقادی اصلاح‌طلبان پررنگ‌تر می‌شود.
عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان با بیان اینکه حزب اعتدال و توسعه اعتماد به ن�س کاذبی دارد، یادآور شد: حزب اعتدال و توسعه خیلی بهتر از این در 6 سال گذشته می‌توانست از جامعه عضوگیری کند و جامعه تشکیلاتی خود را توسعه دهد. این حزب بعد از اردیبهشت سال 96 آرای 24 میلیونی آقای روحانی را به حساب کار ساختاری و تشکیلاتی خود گذاشت. متاس�انه این نگاه به آقای روحانی ضربه زد و ضربه خواهد زد.
مشاور خاتمی ا�زود: انتخابات ریاست جمهوری 1400 مهم است که ت�کر حاکم بر دولت دوم آقای روحانی با توجه به عملکردش موقعیتی نخواهد داشت. در طول 40 سال اخیر به جز یک مورد خاص، ما شعار تند علیه رئیس‌جمهور در هیچ دوره‌ای نداشتیم اما در این دوره ریاست جمهوری بود که در اعتراضات سال 96 شعارهای تندی علیه رئیس‌جمهور سر داده شد که این ات�اق بدی است و حکایت از آن می‌کند که جامعه مدنی و بخشی از جامعه رای آقای روحانی به طور جدی تبدیل به ضد او شده است.

 Ù‚دردانی روزنامه آمریکایی از تحریم ضدایرانی اروپا
یک روزنامه آمریکایی با قدردانی  از تحریم جدید اتحادیه اروپا علیه ایران نوشت: این اتحادیه باید برای دستیابی به تواÙ�Ù‚ÛŒ جدید Ùˆ بهتر با ایران تلاش کند.
وال استریت ژورنال در سرمقاله خود با عنوان «گام‌های کوچک اروپا علیه ایران»، با اشاره به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، علیه وزارت اطلاعات می‌نویسد: این اولین بار بعد از «برنامه جامع اقدام مشترک» است که این اتحادیه علیه ایران چنین تحریم‌‌هایی وضع می‌کند.
این اقدام اتحادیه اروپا هر چند با تاخیر انجام شد، اما موید این است که توا�ق هسته‌ای نتوانسته ر�تار ایران را تغییر دهد.
تحریم‌های ایران یک نهاد ایرانی و دو ن�ر از کارکنان آن از جمله «سعید هاشمی‌مقدم» معاون وزارت اطلاعات و مدیر دستگاه اطلاعاتی ایران را هد� قرار می‌دهد.
این روزنامه اÙ�زود: اروپایی‌ها با دور زدن تحریم‌های آمریکا Ùˆ تداوم روابط با ایران امنیت خود را به خطر می‌اندازند. بهترین گزینه، تشکیل جبهه‌ای واحد با آمریکا است اروپا امن‌تر خواهد بود اگر با واشنگتن در مذاکره برای دستیابی  به تواÙ�Ù‚ÛŒ دائمی همکاری کند Ú©Ù‡ از رÙ�تارهای مخرب ایران در خارج Ùˆ تداوم پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش جلوگیری می‌کند.