اسپویÙ"ر قسمت metronomic | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناسپویلر قسمت metronomic

در این قسمت کت برای لیدی پیانو میزنه ♡¡♡ 
به Ú¯Ù�ته توماس:/ 
این خبر نمیدونم واقعی هست یا نه یا اصلا همچین قسمتی وجود داره ...یا اینکه اینو واقعا توماس گ�ته یا �یکش:/ وظیم بود بذارم