فاصله | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانفاصله


‏شکایت از بد بودن آدما چرت و بی معنیه وقتی که می تونی یاد بگیری با هر آدمی چقدر فاصله تو حفظ کنی.

دقیقا داشتم به همین موضوع فک میکردم 

که واس اینکه کمتر ضربه بخورم باید با احتیاط تر قدم بردارمو فاصلمو حفظ کنم

ترس بعضی جاها خوبه 

مثلا تو رابطه با ادما خوبه که بترسیم از خیلی چیزا

ارامش ادمی مهمترین چیزیه که داره و میتونه باهاش به چیزایی مث امنیت و شادی هم برسه......