2طلا و ۱نایب قهرمانی نتیجه تلاش موتای کاران مینابی در رقابتهای کشوری در استان کرمان.. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفان۲طلا و ۱نایب قهرمانی نتیجه تلاش موتای کاران مینابی در رقابتهای کشوری در استان کرمان..

 

2طلا و ۱نایب قهرمانی نتیجه تلاش موتای کاران مینابی در رقابتهای کشوری در استان کرمان..

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب

مسابقات رزمی موتای چندجانبه قهرمانی کشور با شرکت هفت استان از کشور به میزبانی دهکده جهانی فرش در شهرستان دارستان استان کرمان برگزار شد.

ورزشکاران موتای کار مینابی همراه تیم منتخب موتای استان هرمزگان با مربیگری مربی توانمند مینابی آریازمانی در استان کرمان توانستند همه نگاهها را معطوف خودنمایند...

در این دوره از مسابقات قهرمانی کشوری علیرضا رحیمی در وزن۷۵ توانست عنوان قهرمانی این دوره ازمسابقات را از ان خود و استان هرمزگان نماید،موتای کار با آتیه مینابی بادرخشش دراین دوره از مسابقات توانست ازسوی مسےولین برگزارکننده کمربند طلایی مسابقات چندجانبه کشور رانیز  دریافت نماید...

ولی تنها درخشش دارنده کمربند طلایی مینابی این دوره از مسابقات نبود بلکه امیر علی داد زاده شیر پسر تکواندو کار مینابی در سالهای نه چندان دور در رشته تکواندو میناب که تغییررشته داده توانست در این تورنمت در وزن ۴۵نقره مسابقات کشوری و نایب قهرمانی را به کلکسیون با ارزش خود  بیافزاید...

ودر پایان  وحید تاروزی در وزن 71نیز توانست  مدال برنز کشوری را ازان خو د نماید...