گوی چوگان توام ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانگوی چوگان توام ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

با من  از مستی بگو

ای نازنین

که همه مست تماشای توام

پستِ

افتاده به پایت

گوی چوگان توام!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض