گل احساس…………… | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانگل احساس……………

میخواهم گل احساسم را
در باغچه ی دلت بکارم
آخر جز تو، چه کسی می تواند
غنچه های خنده مرا شکوفا کند
مهربانم...! 
می خواهم مثل گل عشقه،
در وجودم بپیچی
و مرا سیراب عشقت کنی
 آخرجز تو، چه کسی می تواند
گلبرگهای روح مرا سبز نگه دارد...
 
# زهرا میرزایی(ارنواز)
 
آدرس وبلاگ شخصی شاعر