گفتم…..گفتا……. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانگفتم…..گفتا…….

گفتم که خیالت نرود ، از سرم آنی
گفتا که چه شیرین بود این، عشق نهانی

گفتم که نفس میکشم ای جان،به هوایت
گفتا که تو خود همچو نفس،دردل وجانی

گفتم که ندارد دل من ، تاب فراقت
گفتا نشوی عاشق اگر، این نتوانی

گفتم غم عشق تو ببرده ست، توانم
گفتا پی آنم که دل از غم، برهانی

گفتم اگر آیی به رهت، سر بسپارم
گفتا بدهم جان، که شود از تو نشانی

گفتم چه کنم تا به وصالت رسم آخِر
گفتا مشو نومید، اگر طالب آنی

مژگان حق شناس