گزارش صوتی مراسم هفتگی 13 دی ماه 96 | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانگزارش صوتی مراسم هفتگی ۱۳ دی ماه ۹۶

گزارش صوتی مراسم هقتگی 13 دی ماه96

روضه - کربلایی مبین نهاوندی

-------------------------------

زمینه - برادر احسان رمضانزادگان

------------------------------

شور1 - برادر احسان رمضانزادگان

-------------------------------

شور2 - برادر احسان رمضانزادگان

--------------------------------

شور پایانی1-برادر احسان رمضانزادگان

--------------------------------

شور پایانی2-برادر احسان رمضانزادگان