گزارش تصویری کوهنوردی اعضای نمایندگی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانگزارش تصویری کوهنوردی اعضای نمایندگی

"به نام خدا"
روز سه شنبه  مورخ 1397/08/01 جمعی از اعضای نمایندگی پروین اعتصامی اراک به سرپرستی آقای مسعود ابراهیمی به کوه گردو صعود کردند.این صعود از ساعت 5:00 صبح شروع و در ساعت 7:15 صبح خاتمه یافت.