گربه رو – در قرار داد کاری | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانگربه رو – در قرار داد کاری

بسم الله الرحمن الرحیم

Image result for ‫عبور گربه دیوار‬‎

گربه رو -در قرارداد کاری


در بستن قرار دار داد کاری ،کار فرما سعی می کند طوری قرار داد را تنظیم کند که بتواند از رخنه ای که در قرار داد با استفاده از لغات دو پهلو و اصطلاحات حقوقی که چند برداشت از آن می شود بهره برده و قرار داد را به نفع خود تنظیم کند لذا به آن گربه رو  می گویند. به گونه ای که ما در سالهای گذشته در قرار داد ها و توافقات بار ها شاهد سوء  استفاده از این اصطلاحات بوده ایم که باعث تضییع حقوق مسئولین دفاتر مخابرات روستایی شده است .

اما بعد... این روزها شاهد هستیم که با محکومیت مخابرات در دیوان عدالت اداری مبنی بر دائمی بودن شغل  مسئولین  دفاتر مخابرات روستایی و لزوم تعریف شرح وظایف و صدور احکام ، باید دید مخابرات در تنظیم قرار داد جدید به دنبال چه هدفی است ؟ تنظم قرار داد  با توجه به دائمی بودن شغل چه مفهومی را می تواند داشته باشد ؟آیا اضافه کردن چند بند نامعقول در این پروسه به اصطلاح قرار داد  و عدم پذیرش از طرف مسئولین دفاتر خود منجر به چالش  ها و وقت خریدن برای مخابرات نمی تواند باشد؟

- آیا مخابرات به دنبال گربه رو های جدید در این قرار داد است؟

-قرار داد در این مرحله که باید مخابرات  مسئولین مخابرات را در خود هضم کند به چه معناست؟

-واحد حقوقی در تنظیم این قرار داد به چه کلماتی می اندیشد تا سال ها ما را درگیر خود کند؟

-آیا به جای تنظیم قرار داد و گمراه کردن اذهان مسئولین دفاتر، بهتر نبود که احکام استخدمی تنظیم شود و شرح وظایف در آن ذکر شود؟

-آیا مدیریت سنتی مخابرات اجازه  خواهد داد که زحمت کشان  دفاتر مخابرات  روستایی داخل بدنه استخدامی مخابرات شوند ؟

-تنظیم نرم افزار جداگانه برای  مسئولین دفاتر مخابرات روستای آیا می تواند واقعیت داشته باشد و به چه منظوری برخی به دنبال آن هستند؟