گاهی …….. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانگاهی ……..

گاهی در نبود تنها یک نفر

 

‏گویی جهان به تمامی

 

‏خالی است

 

‏آلفونس دو لامارتین