کودکانه بهانه نگیر | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکودکانه بهانه نگیر

 

آنقدر کودکانه بهانه نگیر

هزاربار گفته ام

دوست داشتن اندازه نمی شناسد

حالا تو هربار باز هم تکرار کن

بانو چقدر دوستم داری؟!

من هم هربار گفته ام

هرگاه توانستی

تعداد قطرات باران را شمارش کنی

به تو خواهم گفت

چقدر دوستت دارم

عاشق بهانه هایت میشوم آقا

وقتی میدانم که میدانی

نه قطرات باران شمردنی خواهد بود

و نه دوست داشتن

من انتها خواهد داشت...

((حاتمه ابراهیم زاده))