کتاب ماه (معرفی چند اثر ویژه غدیر) | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکتاب ماه (معرفی چند اثر ویژه غدیر)

کتاب «غدیر برترین عید امت»

کتاب «غدیر برترین عید امت» کتابی است، مشتمل بر هشتاد حدیث مختصر یا مفصل که در مورد فضایل و آداب عید غدیر گزینش شده است. بخش اول کتاب در خصوص بزرگداشت عید غدیر و ارتباط آن با انبیاء، فرشتگان و موضوعاتی از جمله موضوع عالم ذر، نوروز، بخشش اعمال شیعیان، شیون و خشم ابلیس، غدیر در قیامت و ... است.

آداب عید غدیر دومین بخش کتاب است که در آن به بیان تعظیم غدیر، انواع عبادات، شادی نعمت ولایت، خواری شیطان، نماز مخصوص عید غدیر، نماز در مسجد غدیر، پاداش اعمال در این روز، آراستگی، تبریک و تهنیت، احسان به مومنان، ثواب زیارت امیر المؤمنین و... پرداخته شده است.