کاش می شد مثل قدیم گندم، جو، نخود ، عدس و لپه و … کاشت | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکاش می شد مثل قدیم گندم، جو، نخود ، عدس و لپه و … کاشت

روزگاری نه چندان دور تو اوز گندم ، جو، نخود، عدس، ارزن و لپه و نخود سبز (خلر) کاشته می شد، محصولاتی که آب فراوانی هم نیاز ندارند و بسیار پر برکت و سود ده هستند، با ی تراکتور و یک تیلر و یک کمباین میشه دوباره اوز و از یک روستای مصرف کننده به یک روستای تولید کننده تبدیل کرد، گندم و جو 4 نوبت بیشتر آب نیاز ندارند و بسیار هم پر فایده هستند، 

شما برای اینکه دوباره بتونیم تو اوز این محصولات و کشت کنیم و از سودش بهره ببریم چه راهکارهایی به نظرتون می رسه؟