کاش موهایت…………… | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکاش موهایت……………

کاش موهایت

 

نقشه‌هایی از جغرافیایی تازه

 

رویم بریزد.

 

بعد،

 

هر جا بروم

 

مثل مویت زیباست!


((ریچارد براتیگان))