کاش قاصدکی باشم رها | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکاش قاصدکی باشم رها

دستم که
به دوست داشتنت نمی‌رسد،
کاش قاصدکی باشم رها...
در دشتِ شقایق ها
تا آرام و رقصان کنارِ گوشَت
زمزمه کنم "دوستت دارم"...!