کارگاه آموزشی یک شنبه | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکارگاه آموزشی یک شنبه

"به نام قدرت مطلق الله

نهمین جلسه از دور سی و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران ، روزهای یکشنبه با استادی  مسافر امیرحسین،نگهبانی مسافر مسعود و دبیری مسافر میلاد و با دستورجلسه "صورت مسئله اعتیاد"در تاریخ1397/07/01  رأس ساعت 17:00 شروع بکار نمود.