کارگاه آموزشی یک شنبه | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکارگاه آموزشی یک شنبه

به نام قدرت مطلق الله

اولین جلسه از دور سی و هفتم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه مسافران روزهای یکشنبه ،با استادی آقای علیرضا علیبخشی  و نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر سعید  با دستورجلسه "رابطه یادگیری و معرکه‌گیری "در تاریخ ۹۷/۸/۱۳ رأس ساعت ۱۷ برگزار شد .