کارگاه آموزشی یک شنبه | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکارگاه آموزشی یک شنبه

"به نام قدرت مطلق الله”

چهاردهمین جلسه از دور سی و ششم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران، روزهای یکشنبه با استادی  آقای بهنام نوری،نگهبانی مسافر میلاد و دبیری مسافر محمد و با دستورجلسه "وادی دوم و تأثیر آن روی من"در تاریخ1397/08/06  رأس ساعت 17:00 شروع بکار نمود