کارگاه آموزشی سه شنبه | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکارگاه آموزشی سه شنبه

به نام قدرت مطلق الله

دومین جلسه از دوره سی و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰، نمایندگی پروین اعتصامی اراک،با استادی مسافر حسین نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر شمس الله با دستور جلسه"نقش سی دی ها در اموزش"روز سه‌شنبه مورخ 1397/09/13 رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.