کارگاه آموزشی سه شنبه | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکارگاه آموزشی سه شنبه

به نام قدرت مطلق الله

دومین جلسه از دوره سی و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰، نمایندگی پروین اعتصامی اراک،با استادی مسافر علیرضا نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر شمس الله با دستور جلسه"وادی سوم و تأثیر آن روی من"روز سه‌شنبه مورخ 1397/09/06 رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.