کارگاه آموزشی سه شنبه+مراسم تقدیر از ایجنت و مرزبانان | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکارگاه آموزشی سه شنبه+مراسم تقدیر از ایجنت و مرزبانان

"به نام قدرت مطلق الله"
پنجمین جلسه از دوره سی و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسافران،با  استادی ایجنت محترم جناب آقای منصور غفاری، نگهبانی مسافر علیرضا و دبیری مسافر محمد و با دستورجلسه "هفته ایجنت،اسیستانت و مرزبان،جشن" در روز سه شنبه،مورخ 1397/06/20 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.