کارگاه آموزشی سه شنبه+جلسه هماهنگی لژیون مالی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکارگاه آموزشی سه شنبه+جلسه هماهنگی لژیون مالی

به نام قدرت مطلق الله

دوازدهمین جلسه از دوره سی و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰، نمایندگی پروین اعتصامی اراک،با استادی اقای محمد انوشه نگهبانی موقت مسافرامیر حسین و دبیری موقتمسافر محمد با دستورجلسه"وادی دوم و تاثیر آن روی من"روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰8 رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.