چکیده ای ازیک اثر | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانچکیده ای ازیک اثر

 

Image result for ‫امام علی‬‎

مركز مديريت حوزه علميه خراسان

مدرسه علميه نرجس سلام الله عليها

شهرستان فريمان

تحقیق پایانی سطح 2(کارشناسی)

 

                                            امام علی (عَلَیهِ السَّلام) و خلیفة اول

 

استاد راهنما:

سركار خانم آسيائي پور

 

پژوهشگر :

سمانه معتمدی