چو تخته پاره برموج♥رها رها رها منم 2018-05-12 21:02:07 | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانچو تخته پاره برموج♥رها رها رها منم ۲۰۱۸-۰۵-۱۲ ۲۱:۰۲:۰۷

میدونی 

وقتی حال روحیمون خوب باشه

قدرت اینو داریم که درمقابل بدترین دردای جسمی مقاومت کنیم

همه چیز بستگی به حال روحی ادما داره....

حال روحیتون خوب....!