پیش فروش لوازم خانگی! | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانپیش فروش لوازم خانگی!

اعضای ستاد تنظیم بازار پس از بررسی جوانب با طرح پیش فروش لوازم خانگی موافقت کرد، قرار است این طرح بدون تبعیض برای واحدهای توانمند، بدون مداخله دولت اجرا شود.