پیام یکی از همشهری ها که خیلی جای کار داره | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانپیام یکی از همشهری ها که خیلی جای کار داره

سلام به همه همشهریهای عزیزم چندروزپیش وقتی داشتم ازاوزبرمی گشتم واوضاع بدجاده رومیدیدم به این فکر میکردم ،کاش شورای اوز وشوراهای روستاهای اطراف باهم تعامل وگفتگو می کردند و ی سروسامونی به این وضعیت جاده هاوخیلی چیزهای دیگه می دادند وحق مسلم خودشون روازبخشداری بلده مطالبه می کردند یا مثلا از پیمانکاریاشرکتی که توگردنه ترک وش فعالیت می کنه شکایت می کردندتاخرابی جاده رو به علت ترددماشینهای سنگینشون درست کنه یابادرخواست ماشین اآلات راهسازی دستی به این جاده می کشیدند حداقل جاهایی که ریزش کرده وخطرناک هست رودرست می کردند به امید اوزی آباد