پایان مسابقات دوصحرا نوردی به مناسبت میلاد حضرت محمد(ص) | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانپایان مسابقات دوصحرا نوردی به مناسبت میلاد حضرت محمد(ص)

به گزارش روابط عموم یاداره ورزش ووانان شهرستان میناب:با همکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان میناب  و پایگاهای  بسیج روستاهای نوبند و دمشهر و تربیت بدنی سپاه میناب  مسابقات دو استقامت(صحرا نوردی)به مسافت 4/30کیلومتر  از دوپایگاه بسیج  مبدا و قصد  روستاهای دم شهر ونوبند با شرکت بیش از 25 دونده به کار خود پایان داد که در اخر این نفرات برترین های  این مسابقات شناخته شدند.

حجت کریمی نفر اول

خلیل کریمی نفر دوم