وقتی پای عشق در میان باشد | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانوقتی پای عشق در میان باشد

 ابرهای بهاری 

چه غم نگفته ای در دل دارند؟ 

که مدام شعرمی شوند

  دلشان می خواهد ببارند...

کیلومتر واحدی بی معنی ست 

وقتی پای عشق در میان باشد

جادّه ها مسافتی ندارند...

دنیا غلامی