همسفرم با تو | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانهمسفرم با تو

صخره ها
خنجرهای آخته ی بی نیام
می خراشد پیکره ی زلالت را ای آب!
و من موج به موج
همسفرم با تو ای دریا

لیلا_مهتاب