نمی بخشم..تورا | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاننمی بخشم..تورا

کسی که تو را از من بگیرد هر گز نمی بخشم...

حتی اگه این "کسی" تو باشی....