نمیدونم عنوانشو چی بزارم | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاننمیدونم عنوانشو چی بزارم

وسط روزمرگیا نیازمند یه حس خوبیم

نیازمند یکی که باشه

که حالمونو خوب کنه

ک بشه بدون ترس بهش تکیه کرد

دریغ ازینکه دیگه ادمای رفته ی زندگیمون, کاری با دل و احساس ما کردن که

هیچ خوب بودنی رو باور نمیکنیم

همیشه یه ترس ته وجودمون هست که: نکنه بازی باشه

نکنه نشه

نکنه همش دروغه و باز داریم حماقت میکنیم

اونقد تو زندگی حماقت کردیم ک دیگه حالمون از سادگی خودمون بهم میخوره

.

من یه دخترم

با تمام شکستنا

با تمام نادیده گرفته شدنا و بازی دادنا

با تمام ترس و دلهره ی ته وجودم

بازم سرشار از احساسم

من یه دخترم و احساسم تمومی نداره........پرم از روح خدا....

پراز بخشش

پراز مهربونی

پراز احساس