نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی در اراک گشایش یافت. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاننمایشگاه تخصصی لوازم خانگی در اراک گشایش یافت.

هفدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی غرب کشور در اراک در حال برگزاری است.