نشستن به کنارت | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاننشستن به کنارت

زیبایی دنیاست نشستن به کنارت
سرسبز شدم ای نفس از بوی بهارت

ویران مکن این قلب مرا،چشم بپوشان
دیوانه کننده ست چرا چشم خمارت ؟

همرنگ انار است لبت یا که شرابیست؟
محشر بشود بوسه از آن باغ انارت

باید بکنم کوچ به آن دهکده ی عشق
آرامش من نیست بجز شهر و دیارت

تا بر سر راهت بنشینم که بیایی
شاید بکنی خنده به این عاشق زارت

این ثانیه ها حس مرا خوب نفهمید
طاقت ز کفم رفت به هنگام قرارت

مهمان تو باشم به غزلخوانی و لبخند
هم شعر بخوانی تو هماهنگ سه تارت

باور بکن احساس مرا ای همه هستی

تا جان به تنم هست کنم “عشق” نثارت

شاعر : محمد دری صفت