نت های دوری | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاننت های دوری

 

می نوازم

 

 

نت های دوری ات را

 

 

بر تارهای تیره ی موهایم

 

 

موسیقی حزن انگیزیست

 

 

نبودنت

 

 

این اجرا

 

 

آخرین اجرای دل تنگی من است

 

 

برگرد

 

 

 

روشنک آرامش