نازکن | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاننازکن

نازکن تا روز و شب غرق تمنایت شوم
تا قیامت شاعر چشمان زیبایت شوم

از ازل زیباترین تصویر دنیا بوده ای
کاش می شد تا ابد محو تماشایت شوم

دوست دارم لحظه ای که دل به دریا می زنم
قایقم را بشکنی تا غرق دریایت شوم

ای تمام آرزو و جملگی امید من
آرزو دارم یکی از آرزوهایت شوم

ای تمام هستی من ای همه دنیای من
کاش من هم گوشه ای ازکل دنیایت شوم

در تمام لحظه ها امید فردایم تویی
دوست دارم لحظه ای امید فردایت شوم

شعرهایم را اگر قابل بدانی بعد از این
قصد دارم شاعر چشمان زیبایت شوم