می سالخورده! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانمی سالخورده! شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

هر چه

 می

سالخورده تر باشد

دلِ

این پیر

 درد دیده

جوان تر میشود

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض