موسوی: از ۴۰۰ میلیون شیعه، فقط کمتر از یک درصد زائر در مشهد داریم! | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانموسوی: از ۴۰۰ میلیون شیعه، فقط کمتر از یک درصد زائر در مشهد داریم!

align=bottom
مسؤول هماهنگی امور فرهنگی زائران خراسان رضوی خبر داد: همکاری ۳ هزار روحانی در همراهی با زائران پیاده امام رضا علیه السلام/ حضور سالانه ۳ میلیون زائر غیرایرانی از ۲۱ ملیت مختلف جهان در مشهد، سه هزار روحانی خانم و آقا، زائرین پیاده را در مبدأ و مسیر و مقصد در راستای انجام فعالیت های فرهنگی و مباحث چهره به چهره و بیان احکام همراهی دارند. سید حمید موسوی...