مهمان | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانمهمان

مهمان داشتن خر است 

مهمانی که بچه کوچیک داره خر تر است

چه نوروزی چه غیر نوروزی

اعصابمون رو انداختن تو اسیاب .....

#متنفرم

#شلوغی

#مهمان